czwartek, listopada 30, 2023
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Nasza Szkoła

Krótki rys historyczny

W roku 2001, podczas obchodów 10 lecia placówki, nadano szkole imię Braci Barskich. Byli to, żyjący w XV wieku zasłużenie dla naszego miasta bracia: Jan (ksiądz), Maciej (lekarz) i Andrzej (prawnik) Barscy. W czerwcu 2002 roku Szkoła Podstawowa nr 6 otrzymała z inicjatywy Rady Rodziców sztandar. Również w tym roku dyrektorem szkoły został pan Maciej Formaniak, który kieruje nią do dnia dzisiejszego. Od 7 stycznia 2003 roku, na wniosek Rady Rodziców, została powołana Rada Szkoły.

W 2003 roku w ramach ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej uzyskaliśmy certyfikat( nr2676/2003) i tytuł „ SZKOŁA Z KLASĄ”

W chwili obecnej

Szkoła mieści się w czterech budynkach. Największy, przeznaczony dla klas II – VI ma 32 sale lekcyjne. Znajduje się tu sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka, świetlica szkolna i dwie nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Mieści się tu również gabinet higienistki szkolnej, pokój Rady Rodziców i sklepik szkolny.

 Segment drugi to łącznik w którym są pomieszczenia dla: logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego.

 W trzecim budynku jest 7 sal lekcyjnych, w których uczą się klasy pierwsze. Jest tu również świetlica  dla klas I i II, szatnia, oraz stołówka szkolna.

Czwarty budynek to obiekt sportowy: duża sala gimnastyczna, mniejsza sala gimnastyczna oraz sale do gimnastyki korekcyjnej.

Do szkoły uczęszcza obecnie 711 uczniów, jesteśmy jedną z większych szkół podstawowych na  terenie gminy Śrem. Zajęcia trwają od 8:00 do 15:25.  W szkole są organizowane liczne zajęcia pozalekcyjne . Mamy klasy sportowe o profilu: pływackim i piłkarskim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczenia się języka angielskiego i niemieckiego .

Kadra nauczycielska liczy 53 osób, w większości to nauczyciele mianowani i dyplomowani.

Każdego roku, drogą demokratycznych wyborów, uczniowie wybierają Samorząd Uczniowski. Liczy on od 6 do 10 osób, a opiekę nad nim, od roku 1999 roku do dziś, sprawuje pani Grażyna Ogrodowska.

Realizujemy program telewizyjny: TELE6, który od ponad 10 lat ukazuje wydarzenia z życia szkoły.
o szkole

Login Form