czwartek, listopada 30, 2023
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Regulamin Świetlicy

 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Dbam o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątam po sobie.

Pamiętam, ze każda rzecz ma swoje miejsce.

2. Szanuję wszystkie przybory, gry i zabawki.

3. Uczestniczę w organizowanych przez nauczyciela zajęciach, grach, zabawach, pracach

porządkowych. Odrabiam zadania domowe.

4. Zachowuję ciszę w czasie przeznaczonym na naukę i czytanie, by nie przeszkadzać

innym.

5. Dbam o bezpieczeństwo własne i innych.

6. Wychodzę ze świetlicy (sklepik, toaleta, stołówka) tylko za zgodą nauczyciela-

opiekuna świetlicy.

7. Przychodząc do świetlicy przed lekcjami i po skończonych lekcjach, swoją obecność

zgłaszam nauczycielowi.

8. Jestem kulturalny, używam zwrotów grzecznościowych.

9. Nie krzyczę, nie biegam, nie gram w piłkę.

10. Nie przeklinam, rozmawiam spokojnym, cichym głosem.

11. Nie ruszam cudzych rzeczy i nie niszczę prac innych dzieci.

12. Pomagamy sobie wzajemnie. Zachowuję się tak, by nie sprawiać przykrości

koleżankom i kolegom. Słucham poleceń i próśb nauczyciela.

To od nas zależy, czy będziemy dobrze czuli się w naszej świetlicy

Login Form