czwartek, listopada 30, 2023
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Pedagog Szkolny


Pedagog  szkolny       

 mgr Beata Ściana


Poniedziałek       9.00 – 15.00
Wtorek              8.30 – 11.30
Środa                9.30 – 12.30     
Czwartek           8.30 – 16.30     
Piątek               10.30 – 12.30    

 

PEDAGOG SZKOLNY UDZIELA POMOCY PEDAGOGICZNEJ W ZAKRESIE:

 •     dostrzegania przyczyn i zapobiegania trudnościom wychowawczym i edukacyjnym uczniów,
 •     rozwiązywania aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły,
 •     profilaktyki uzależnień,
 •     zapobiegania niepowodzeniom szkolnym,
 •     wspomagania rodzin w przezwyciężaniu życiowych trudności,
 •     wstępnej diagnozy pedagogicznej dzieci przejawiających trudności w nauce,
 •     udzielania informacji na temat zakresu pomocy instytucji i organizacji pracujących na rzecz osób potrzebujących,
 •     terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
 •     porad dotyczących zasad efektywnego uczenia się,
 •     porad dotyczących pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, nieśmiałym,
 •     rozwijaniu zdolności i pogłębianiu zainteresowań uczniów,
 •     wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

Zapraszam do współpracy

 

 

 

Login Form