czwartek, listopada 30, 2023
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Projekt 2011/2012

 

Projekty realizowane ze środków Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży .

 

„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

 

 

 

Ostatni rok, a dokładnie czas od 18 kwietnia 2011 do 27 stycznia 2012 roku,  był dla 158 uczniów klas I - III i 12 nauczycielek naszej szkoły okresem wzmożonej pracy, ale jednocześnie ciekawym, niepowtarzalnym doświadczeniem. Wszystko to za sprawą realizowanego projektu pod nazwą „Uczeń jako diament do oszlifowania” – indywidualne podejście do każdej uczennicy/ ucznia w szkołach podstawowych Gminy Śrem.
W ramach wspomnianego projektu, prowadzone były zajęcia w czterech obszarach, a mianowicie:
-    gimnastyka korekcyjna
-    zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
-    zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych  w dziedzinie matematyczno – przyrodniczej
-    zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
Podczas prowadzonych zajęć, oprócz korygowania zaburzonych funkcji, czy rozwijania posiadanych uzdolnień, położono duży nacisk na wzmocnienie u dzieci poczucia własnej wartości, pozbycie się zahamowań emocjonalnych oraz lepsze radzenie sobie w sytuacjach problemowych. Dzięki zajęciom, prowadzonym z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy, a także bardzo bogatym zestawem środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, założone cele zostały zrealizowane. Spotkania z rówieśnikami ( często nowymi przyjaciółmi) w specjalnie przygotowanej i wyposażonej sali, atrakcyjne wycieczki piesze i autokarowe, wizyty w bibliotece publicznej czy spotkania z ciekawymi ludźmi, na długo pozostaną w naszej pamięci.

BIP

Inactive Module

You should publish modules to the "inactive" position and set the Menus to "All", for them to show up on pages where there is no active menu ID. This is a bug/feature of Joomla that causes only menu items in the "All" setting to show up.

Login Form