czwartek, listopada 30, 2023
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Projekty 2007/2008

Przez gry i zabawy edukacyjne wspieramy rozwój uczniów


Projekt realizowany przez Elżbietę Kociembę i Jolantę Kujawę ze środków Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Z muzyką przez świat


Projekt realizowany przez Mariolę Labrzycką ze środków Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 2007,, Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

BIP

Inactive Module

You should publish modules to the "inactive" position and set the Menus to "All", for them to show up on pages where there is no active menu ID. This is a bug/feature of Joomla that causes only menu items in the "All" setting to show up.

Login Form